Stratenvolleybal 2024
De 45e editie

Toernooireglement Stratenvolleybal 2024

Deelname

1 Aan het toernooi kunnen deelnemen:
a Stratenteams (d.w.z. teams bestaande uit bewoners van één straat of buurt; afwijking van deze regel in overleg met de toernooileiding).
b Teams van instellingen, bedrijven en verenigingen.
2 Deze teams kunnen bestaan uit:
a Inwoners van Zuidhorn, Noordhorn en Briltil;
b Personen werkzaam bij een bedrijf of instelling of leden van een vereniging uit één van de genoemde dorpen.
3 Van deelname zijn uitgesloten: Reguliere competitieteams van volleybalverenigingen.
4 Spelers die in het aflopende schooljaar basisonderwijs hebben gevolgd mogen niet deelnemen. In speciale gevallen kan de toernooileiding hiervoor dispensatie verlenen.
5 Alleen spelers die via het inschrijvingsformulier zijn opgegeven, zijn speelgerechtigd. Tijdens het toernooi kunnen met toestemming van de toernooileiding extra spelers worden opgegeven, met inachtneming van regels.
6 Elk team moet elke speelavond, voorafgaand aan de eerste wedstrijd, de toernooileiding in staat stellen de samenstelling van het team te controleren. Deze samenstelling van het team geldt voor alle wedstrijden op die speelavond.
7 Per wedstrijd mag een team maximaal 3 competitie spelende leden inzetten. Deze drie spelen de hele wedstrijd. Bij een volgende wedstrijd mogen er weer dezelfde/andere competitie spelende teamleden ingezet worden. Hiertoe levert elk team een wedstrijdaanwezigheid per wedstrijd tegelijk met de uitslag in.
8 Tijdens alle wedstrijden moeten er minimaal 2 dames en mogen er maximaal 4 heren in het veld staan
9 Een speler mag gedurende het toernooi slechts voor één team uitkomen. Indien een team op een speelavond onvoldoende spelers bij elkaar kan brengen kan de toernooileiding hiervoor dispensatie verlenen op die avond.

Spelregels

10 Er wordt gespeeld volgens het reglement van de Nederlandse Volleybal Bond, met het rallypoint systeem, uitgezonderd de hieronder genoemde punten.
11 Iedere wedstrijd bestaat uit één set, waarbij op tijd wordt gespeeld. Het eindsignaal is einde wedstrijd en de rally wordt door de scheidsrechter direct afgefloten. Deze rally telt dan niet meer mee voor de eindstand.
12 Voor een gewonnen set ontvangt de winnende partij twee wedstrijdpunt, bij gelijkstand ontvangen beide partijen één punt en bij verlies ontvangt de verliezende partij nul punten.
13 Time-outs zijn niet toegestaan.
14 Van alle spelers wordt verwacht dat deze beheerst opslaan en smashen (niet voluit); dit ter beoordeling van de scheidsrechter.
15 In alle wedstrijden is "indraaien" mogelijk, mits met inachtneming van regel 7 en 8. Er mogen ten allen tijde ten hoogste 4 heren in het veld staan.! Aanvoerders moeten voor de wedstrijd bij de scheidsrechter melden, of zij gebruik maken van wisselspelers, en of zij wel of niet "indraaien".
16 Indien een team op de wedstrijddag onvolledig is (minder dan 6 spelers, of minder dan 2 dames) kan de toernooileiding dispensatie verlenen door het toestaan van een wedstrijd met 5 spelers waarvan minimaal 2 dames.
17 Indien een team 5 minuten te laat speelklaar is, wordt dit bestraft met het verlies van de wedstrijd.

Verdere toernooiregels

18 Voor het bepalen van de eindstand in een poule worden achtereenvolgens de volgende beslisregels toegepast om deze vast te stellen (de volgende regel treedt in werking wanneer de voorgaande regels geen beslissing brengen):
a Het team met de meeste wedstrijdpunten
b Het team met het beste setresultaat1 over alle wedstrijden
c Het team met de meeste wedstrijdpunten tegen de gelijk geëindigde teams
d Het team met het beste setresultaat tegen de gelijk geëindigde teams
e Het team met de meeste wedstrijdpunten tegen de boven dat team geëindigde teams
f Het team met het beste setresultaat tegen de boven dat team geëindigde teams
g Loting
19 De speelvloer en de daarbij behorende banken zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemende speelsters/spelers. De supporters mogen op de tribune hun team aanmoedigen
20 Het eerst genoemde team in het programma speelt aan de kant van de tribune en heeft de opslag.
21 Ieder team dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn, waarna de aanvoerder zich meldt bij de toernooileiding.
22 Er wordt gespeeld op tijd. Tussen de wedstrijden door is een korte mogelijkheid om ‘in te spelen’. Om een vlot verloop van de wedstrijd te garanderen, dienen de teams voor het einde van de voorgaande wedstrijd bij het veld klaar te staan.
23 Het eerst genoemde team in het programma dient een teller te leveren.
24 De toernooileiding wijst aan elk team een aantal wedstrijden toe waarvoor dat team een scheidsrechter dient te leveren. Deze wedstrijden zijn aangegeven in het wedstrijdschema.
25 Ieder team wordt verzocht zoveel mogelijk in gelijk tenue gekleed te zijn.
26 De organisatoren en beheerders van de sporthal kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen, ongevallen etc. Iedereen neemt deel voor eigen risico.
27 Het is niet toegestaan het speelveld met schoenen, waarmee ook op straat is gelopen, te betreden. Ter voorkoming van blessures wordt het spelen op goede sportschoenen dringend geadviseerd.
28 Het is niet toegestaan de hal te betreden met consumpties e.d. Het is nergens in de sporthal toegestaan om te roken, dus ook niet in de kantine.
29 Het zich niet houden aan het toernooireglement kan door de toernooileiding bestraft worden met uitsluiting voor de rest van het toernooi.
30 In de gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding

1 set-resultaat: dit wordt per wedstrijd bepaald door het aantal gescoorde punten te verminderen met het aantal door de tegenstander gescoorde punten.
Stratenvolleybal 2024